Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača prisustvovao je Okruglom stolu na temu "Trgovska gora: aktuelno stanje seizmičkih aktivnosti", koji je organizovao "Zeleni klub" u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

Na okruglom stolu je istaknuto da je područje oko Petrinje, od koje je Banja Luka udaljena oko 70 kilometara, seizmički najkritičnija lokacija, da je zemljotres premašio magnitude, te da se sada radi o zoni u kojoj su zabilježeni najjači zemljotresi.

Iako Republika Hrvatska i dalje provodi aktivnosti za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, zaključeno je da bi, imajući u vidu dešavanja i neprekidnu seizmičku aktivnost područja, trebali odustati od te namjere. Takođe je zaključeno da bi trebalo da svi budu odgovorniji prema društvu, kako bi se BiH na odgovarajući način postavila po pitanju ovog problema i spriječila odlaganje otpada na samoj granici sa BiH.

Okruglom stolu su prisustvovali i poslanici sa svih nivoa vlasti u BiH, eksperti u oblasti seizmologije, te predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje