Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad održana je  Sjednica Foruma za bezbjednost opštine Novi Grad.

Na sjednici je razmatrana realizacija zaklјučaka sa sjednice Foruma za bezbjednost održane 12.03.2020. godine, a došlo je i do izmjene u personalnom sastavu Foruma, odnosno, imenovana su dva nova člana i to Zoran Kukavica, u svojstvu novoizabranog predsjednika Skupštine Opštine Novi Grad i dr Irena Odžić, šef Higijensko - epidemiološke službe JZU Dom zdravlјa Novi Grad,

Tokom sjednice razgovarano je o stanju bezbjednosti na području opštine Novi Grad sa posebnim osvrtom na migrantsku krizu u BiH i tranzitni put migranata kroz opštinu Novi Grad, kao i o korona virusu, odnosno o aktivnostima Doma zdravlјa (HES) na djelovanje u slučaju pojave virusa korona na području opštine Novi Grad.

Aktivnosti Opštine Novi Grad i republičkih organa na sprečavanju izgradnje odlagališta radio-aktivnog otpada na Trgovskoj gori,  takođe su bile tema Foruma, a razgovarano je i o poslјedicama zemlјotresa na opštinu Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje