Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Z A K Lj U Č A K 

o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

1. U cilјu provođenja dalјnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, do 16.11.2020. godine zabranjuju se:

 • sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica,
 • muzika uživo u ugostitelјskim objektima za smještaj, ishranu i piće,

sva privatna okuplјanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2. Obavezuju se građani da:

 • na otvorenom i zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,
 • u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlјa.

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja maske su izuzeta:

 • lica mlađa od 7 godina,
 • lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,
 • lica koja obavlјaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatosti koju obavlјaju.

5. Ugostitelјske djelatnosti, uklјučujući ugostitelјske objekte za smještaj, mogu da organizuju svoj rad u vremenu od 06.00 do 24.00 časa radnim danom i vikendom uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite propisanih od JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

6. Trgovinske, uslužne i ostale djelatnosti mogu raditi po redovnom radnom vremenu propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavlјaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad izuzev dragstora i trgovinskoj djelatnosti na benzinskim pumpama, kojima je radno vrijeme i dalјe ograničeno i to od 06.00 do 23.00 časa, uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite propisanih od JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

7. Dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

8. Subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na slјedeći način:

 • na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
 • održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

9. Subjekti koji obavlјaju registrovanu djelatnost sužni su da uslove za obavlјanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

10. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostitelјstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

 • organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i
 • na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

11. Zaklјučak stupa na snagu danom donošenja.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje