Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

S obzirom na negativne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom korona virusa, pokrenuta je  aktivnost izrade jedinstvenog prijedloga mjera podrške privrednom sektoru Republike Srpske .

U skladu s tim,  Opština Novi Grad u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske sprovodi kratku anketu poslovnih subjekata o uticaju epidemije korona virusa na njihovo poslovanje, a sa ciljem što kvalitetnije procjene trenutnog stanja i pripreme prijedloga mjera za podršku privredi.

Namjera je da se na bazi prijedloga privrednih subjekata kreira prijedlog mjera podrške za privredni sektor na području opštine Novi Grad, a koji će sa svojim aktivnostima biti sastavni dio zajedničke platforme pomoću koje će se, kroz saradnju sa Vladom Republike Srpske, pružiti podrška bržem oporavku privrednog sektora Republike Srpske.

Imajući u vidu da je u toku vanredno stanje i da privredni sektor naše opštine i dalje trpi veliku štetu, pozivaju se svi privredni subjekti sa područja opštine Novi Grad da upitnik  na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDsvNx5L7xIkGvAreEnKgF0Jo7nLEl5qQyflc-3FtJ501XKg/viewform popune u što kraćem roku, kako bismo što prije došli do tačnih i relevantnih podataka, te efikasnije i konretnije krenuli u realizaciju mjera bržeg oporavka privrednog sektora.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje