Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Dana 23.04.2020. godine, Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača je potpisao Sporazum o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru RSP-a, Potprojekat BiH6. Potpisnici Sporazuma su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske –Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije i Opština Novi Grad. Radi se o izgradnji i sanaciji 14 stambenih objekata za raseljena lica sa područja opštine Novi Grad, gdje će biti izgrađeno 5 novih stambenih objekata a 9 objekata će biti predmet sancije i rekonstrukcije.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje