Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Objavljen je javni poziv za organizaciju i sufinansiranje manifestcija koje se održavaju na području Opštine Novi Grad u 2020. godini

  (1) Predmet Javnog poziva je dostavljanje Zahtjeva za uvrštavanje u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija na području opštine Novi Grad.

 (2) Zahtjev treba da sadrži:

1) naziv i mjesto i vrijeme održavanja manifestacije,

2) detaljno obrazloženje o značaju manifestacije za Opštinu,

3) program i plan aktivnosti za provođenje manifestacije,

4) ukupna sredstva potrebna za organizaciju i provođenje manifestacije,

5) izvore sredstava ( učešće organizatora, sredstva Opštine, donatori, sponzori i sl.).

 

 3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva neku manifestaciju provodio ranije uz učešće Opštine u finansiranju, dužan  je u zahtjevu naznačiti i podatke o nazivu, mjestu i vremenu ranije provedene manifestacije.

 (4) Ukoliko je podnosilac zahtjeva ranije provodio manifestaciju uz učešće Opštine u finansiranju, a propustio je da u propisanom roku podnese izvještaj o sprovedenoj manifestaciji, zajedno sa finansijskim izvještajem i finansijskom dokumentacijom(kopije računa,ugovora i sl.) njegov zahtjev će biti odbačen.

 (5)  Rok za dostavu Zahtjeva za uvrštavanje u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija je 15 dana od dana objavljivanja.

  Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića br.2, 79220 Novi Grad sa naznakom:

„ Za javni poziv za organizovanje manifestacije u 2020. godini“.

 (6) Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi  neće se uzimati u  razmatranje.

 

Текст јавног позива је могуће преузети овдје.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje