Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Delagacija Opštine Novi Grad predvođena Načelnikom opštine Miroslavom Drljačom je od 5. do 8. avgusta boravila u Bugarskoj u posjeti Opštini Svoge u Sofijskoj oblasti. Posjeta je realizovana u sklopu projekta ,,Evropa očima građana“ a koji se realizuje u okviru programa ,,Evropa za građane“ koji finansira Evropska komisija. 

Tokom boravka u Bugarskoj, u okviru održane konferencije, predstavnicima Opštine Svoge i zainteresovanim građanima prezentovana je Opština Novi Grad odnosno sistem lokalne vlasti, lokalna privreda, kultura kao i prirodni i turistički potencijali. Drugog dana boravka održano je svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji opština Svoge i Novi Grad. Sporazum podrazumjeva saradnju u oblasti kulture, bibliotekarstva, zajedničkog učešća na sajmovima, omladinske politike, sporta, obrazovanje, stambeno-komunalnih poslova, privrede, turizma i lokalne administracije. Za predstavnike Opštine Novi Grad organizovana je i posjeta nekim od turistčkih potencijala opštine Svoge kao i turistička posjeta Sofiji, glavnom gradu Bugarske. 

Trodnevnim boravkom u Bugarskoj uspotavljeni su inicijalni kontakti ove dvije opštine te razmjenjena iskustva po pitanjima od obostranog značaja. Zauzet je zajednički stav da je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju opštine Svoge i Novi Grad odlazak mladih i kvalifikovane radne snage te da je potrebno mladima obezbjediti kvalitetna radna mjesta te unaprijediti stambeno zbrinjavanje mladih kako bi se ovi negativni trendovi spriječili.

U ime delagacije iz Novog Grada Načelnik opštine Miroslav Drljača se zahvalio na ukazanom gostoprimistvu te pozvao domaćine da posjete Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje