Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dodjeliti građevinski materijal za 10 povratničkih porodica u Novom Gradu, a na temelju provedenog javnog poziva.

Ugovore sa korisnicima su potpisali federalni ministar raseljenih osoba i izbjelica Edin Ramić i potpredsjednik SO Novi Grad Selim Ekić.

Donirani građevinski materijal će poslužiti korisnicima za proširenje ili potpunu izgradnju njihovih stanbenih objekata.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje