Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Uz podršku Američke agencije za razvoj i saradnju (USAID) i Opštine Novi Grad, a u sklopu Programa podrške marginalizovanim grupama žena u Novom Gradu, danas je u sali 5 Opštine Novi Grad održana radionica na temu predstavljanja poslovne ideje.

"Fond za projekte u Novom Gradu iznosi 40.000 KM, a solidarno ga finansiraju USAID i Opština Novi Grad, po 20.000 KM", rekao je Saša Mirić, koordinator projekta u Novom Gradu.

Maksimalni iznos za jednu poslovnu ideju iznosi 10.000 KM, a javni poziv za prijavu projekta otvoren je do 26. juna 2019.
"Do sada imamo 10 prijavljenih žena i nadamo se da ćemo u prvom krugu iskoristiti sva sredstva predviđena za našu opštinu. Prioritet imaju poslovne ideje koje se odnose na proizvodnju i pružanje intelektualnih usuga", kazao je Mirić, dodavši da će korisnici sredstava imati obavezu da registruju djelatnost.

"Preduzetnički fond za žene iznosi ukupno 540.000 KM, a formiran je zajedničkim sredstavima lokalnih zajednica", rekla je danas Ada Hamidović, koja ja predstavila program i način kako da se ideja pretoči u poslovni plan, istaknuvši da se Program podrške marginalizovanim grupama žena relizuje u devet lokalnih zajednica u BiH.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje