Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Opština Novi Grad obavještava korisnike puta L-06 (Blagaj Japra – Vitasovci – Radomirovac – Sokolište - Volar),  da će saobraćaj ovim putem biti potpuno obustavljen za teretna motorna vozila, na dionici kod Tomića u Radomirovcu, dok će se saobraćaj za putnička motorna vozila odvijati obilaznicom koja će biti izgrađena na mjestu izvođenja radova, a sve zbog rekonstrukcije propusta na pomenutoj dionici.

Početak izvođenja radova na pomenutom propustu je 01.03.2019. godine.

Savjetuje se vozačima teretnih motornih vozila da za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na datoj dionici koriste alternativne putne pravce (Blagaj – Dvorna – Sokolište – Radomirovac ili putni pravac sa područja Prijedorske opštine – Volar – L-06).

Obustava će trajati do završetka radova na predmetnom propustu.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje