Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Dana 29.01.2019. godine u skupštinskoj sali Opštine Novi Grad održana je 4. sjednica Privrednog savjeta, na kojoj su, između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrani: Nacrt odluke o komunalnim taksama i upoznavanje sa Odlukom o komunalnim naknadama, cijene i kvalitet komunalnih usluga, te analiza rezultata istraživanja privrednog sektora.

Članovi Privrednog savjeta su dali pozitivno mišljenje o Nacrtu odluke o komunalnim taksama, te su sve tačke dnevnog reda jednoglasno usvojene.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 Poslovno okruženje