Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U okviru projekta “Program za oporavak od poplava -stambeno zbrinjavanje”, koji realizuje Razvojni program UNDP-a, u prostorijama Opštine Novi Grad potpisani su ugovori sa dva korisnika pomoći u oblasti ekonomskog osnaživanja.
Prema ovom programu, jedno domaćinstvo će dobiti kompletan repromaterijal za sjetvu tri hektara, prihranu i zaštitu kukuruza, a drugo repromaterijal za sjetvu jednog hektara kukuruza, prihranu i zaštitu i traktorsku prskalicu, kao i stručnu podršku.
Protokol o saradnji sa Opštinom Novi Grad potpisan je u maju ove godine, a pomoć, koja podrazumijeva izgradnju i sanaciju stambenih objekata oštećenih u poplavama 2014. godine, ekonomsko oznaživanje kroz podršku u razvoju poljoprivredne proizvodnje, zapošljavanju i samozapošljavanju, u ovom gradu će dobiti ukupno šest korisnika.  
Realizacija programa vrijednog 15 miliona evra počela je u septembru 2017. godine, kada je EU obezbijedila dodatna sredstva za pomoć domaćinstvima koja su pretrpjela veliku štetu u poplavama 2014. godine. Projekat u 44 grada i opštine u BiH implementira UNDP, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH i lokalnim vlastima, a uz podršku Međunarodne organizacije za migracije, njemačke humanitarne organizacije ASB i austrijske organizacije Hilsfswerk International.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje