Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Vlada Republike Hrvatske 9. novembra je donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), prema kojoj je za zbrinjavanje institucionalnog RAO predviđena kasarna Čerkezovac u opštini Dvor.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača za Srnu je izjavio da očekuje od nadležnih institucija Republike Srpske i BiH da zaštite građane ove opštine od opasnosti koju nosi odlagalište radioaktivnog otpada planirano na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor u Hrvatskoj, naglašavajući da se opština Novi Grad nalazi u pravoj opasnosti.
"Kad se uzme u obzir da je kasarna Čerkezovac udaljena vazdušnom linijom manje od jednog kilometra od bunara koji vodom snabdijevaju opštinu Novi Grad, manje od dva kilometra od naših srednjih škola i manje od tri kilometra od centra grada, onda je jasno u kakvoj smo opasnosti", rekao je Drljača novinarima. 

Prema njegovim riječima, odluka Vlade Hrvatske je još jedan od dokumenata koji su negativno iznenadili građane Novog Grada, jer se obistinilo sve o čemu se govorilo, da je Trgovska gora jedina lokacija na kojoj je planirano odlaganje radioaktivnog otpada. 
"Sve javne rasprave i primjedbe nisu uvažene. Očigledno je da građani ne žele takav otpad u svojoj blizini, a najtragičnije je to što se sve opasnosti od ovog objekta direktno prenose na opštinu Novi Grad", naveo je Drljača. 

On kaže da je dokumentom predviđeno da 2034. godine, kada je planirana dekomisja Nuklearne elektrane „Krško“, Hrvatska i Slovenija, u skladu sa ugovorom, preuzmu i zbrinu otpad i tehnološke dijelove elektrane. 
"U dokumentu se ide i korak dalje, pa se ostavlja mogućnost da se razmotri da Hrvatska preuzme i slovenački dio otpada i uskladišti ga na lokaciji Trgovska gora. Potajno se govori i o nekom međunarodnom odlagalištu. Ako se uzme u obzir da je Hrvatska jedna od siromašnijih zemalja EU, moguće je da je planirano i tako nešto", rekao je Drljača. 

On je naveo da nisu predviđeni građevinski radovi na kasarni Čerkezovac, objektu izgrađenom prije više od 50 godina i projektovanom za skladištenje hrane i vojne opreme. 

On ističe da nije uzeta u obzir ni činjenica da je objekat na samoj granici, odnosno nije ispoštovano pravilo da je zaštićena zona pojas od 20 kilometara. 
"Ovakvi objekti ne mogu se postavljati u blizini izvorišta, niti u prostor gdje postoji neki vid zaštite, a poznato je da je pokrenut postupak prethodne zaštite rijeke Une. Znači, Hrvatska nije ispoštovala stav Republike Srpske i BiH ni u kom pogledu", rekao je Drljača. 

Kako Srna dalje prenosi, Drljača je iznio stav da nisu iscrpljene sve pravne mogućnosti i da nadležne institucije treba da preduzmu sve da se nađe pravično rješenje posredstvom međunarodnih sudskih institucija. 
"Mi očekujemo da kao građani Republike Srpske i BiH budemo zaštićeni. Tražićemo od nadležnih da budu preduzete sve mjere da se odlagalište izmjesti iz Čerkezovca", poručio je Drljača. 

Odluka Vlade Hrvatske stupila je na snagu danom donošenja, a Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorišćenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva od 2019. do 2023. godine planirano je, između ostalog, dobijanje građevinske dozvole i određivanje putne, odnosno željezničke rute za transport otpada. 

U periodu 2023-2025. godina planirano je fizičko preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine generisanog pogonskog radioaktivnog otpada na lokaciju Čerkezovac. 
U periodu 2025-2043. planirano je preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine pogonskog radioaktivnog otpada koji će nastati u vrijeme produženog rada pogona elektrane Krško. 
U periodu 2043-2060. planira se prihvatanje i skladištenje polovine dekomisijskog radioaktivnog otpada, a od 2060. do 2065. premještanje otpada iz dugoročnog skladišta u odlagalište i zatim razgradnja dugoročnog skladišta i zatvarnje odlagališta čija je lokacija Trgovska gora. 

Osim toga, dokument predviđa da se analizira i varijanta da Hrvatska preuzme ukupnu količinu otpada iz Nuklearne elektrane „Krško“.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje