Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača sastao se sa predstavnicima kompanije TEBA, koja je najveća kineska kompanija u energetici i lider u proizvodnji kablova i transformatora. 
Sastanku su prisustvovali saradnici načelnika Opštine Novi Grad, kao i direktor Privrednog preporoda iz Banjaluke, firme koja je koncesionar rudnika „Lješljani", a razgovarano je o mogućnosti investiranja u rudnik "Lješljani", kapacitetima rudnika, tržištu, radnoj snazi, te spremnosti lokalne samouprave da pruži punu podršku investitoru, kako u smislu obezbjeđivanja potrebne dokumentacije, tako i prekvalifikacije stručnog kadra kojeg u ovom trenutku nema dovoljno. 
Pored toga, kineskim investitorima su predočene i druge mogućnosti ulaganja, s posebnim akcentom na bogatstvo područja oko rudnika "Lješljani" termomineralnom vodom. 
Kineski investitori će danas, zajedno sa koncesionarom, posjetiti Vladu Republike Srpske, gdje će razgovarati o uslovima investiranja, te uvoza mašina i opreme, nakon čega će razmotriti sve opcije ulaganja i donijeti konačnu odluku.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje