Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Dana 29.10.2018. godine u skupštinskoj sali Opštine Novi Grad održana je 2. sjednica Privrednog savjeta, na kojoj su, između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrane izmjene Poslovnika o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad, prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, Nacrt rebalansa budžeta opštine Novi Grad za 2018. godinu, te Informacija o istraživanju privrednog sektora o uslovima poslovanja, dostupnosti i kvalitetu komunalnih usluga i potrebama za radnom snagom.

U skladu sa preliminarnim evaluacionim izvještajem i preporukama evaluatora u procesu sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem članovi Privrednog savjeta opštine Novi Grad su usvojili izmjenjeni Poslovnik o radu Privrednog savjeta opštine Novi Grad. Kada je riječ o prijedlogu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za samozapošljavanje, važno je spomenuti da je njim predviđena dodjela sredstava nezaposlenim licima za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, koji će po prvi put biti realizovani do kraja 2018. godine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje