Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U okviru realizacije projekta "Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad" u sali Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad, održan je mini sajam sira na kojem su svoje proizvode predstavila tri seoska domaćinstva, odnosno, tri korisnice Projekta, sa kojima je tom prilikom potpisan Ugovor o preuzimanju opreme.
Tema projekta se odnosi na razvijanje prerađivačkih kapaciteta za tradicionalne mliječne proizvode, i to prvenstveno sira, specifičnog za područje novskog Podgrmečja i Potkozarja. 
Kroz ovaj projekat su pokrenute 3 mini sirane sa dnevnom proizvodnjom sira do 10 kg, te stvoreni uslovi za održivost i povećanje obima proizvodnje u budućnosti.
Prisutnima na sajmu obratio načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača. 
“Značaj ovog projekta ogleda se ne samo u mogućnosti promocije tradicionalnih proizvoda, već i u tome što se njim u prvi plan stavljaju žene”, rekao je Drljača i dodao: “Ovim projektom žena se sa margina vraća u centar dešavanja, jer je projekat namijenjen nezaposlenim ženama u seoskom području".
 
Projekat je realizovan u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog održivog lokalnog razvoja 2016/2017, a sufinansiran je od Razvojnog programa UN, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke RS i opštine Novi Grad.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje