Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U skupštinskoj sali Opštine Novi Grad danas je održan preliminarni sastanak radne grupe za BFC sertifikaciju na čelu sa načelnikom Opštine Miroslavom Drljačom.

Sastanku su prisustvovali i načelnici odjeljenja i šefovi odsjeka u Opštini Novi Grad, predstavnici Skupštine opštine Novi Grad, Privredne komore Republike Srpske, te evaluatori imenovani od strane Privredne komore RS, koji su se ovom prilikom predstavili timu za sertifikaciju.

Koordinatorima i članovima tima predočene su i pojašnjene obaveze oko prikupljanja dokumentacije, rokova i načina dostavljanja dokumentacije, a jedna od tačaka dnevnog reda bio je i značaj upoznavanja lokalne privrede sa BFC SEE programom preko Privrednog savjeta.

Predstavnici programa BFC SEE u Privrednoj komori RS Svjetlana Kević Zrnić i Olivera Radić su najavile otvaranje roka od 60 dana u kojem Opštinska uprava treba da dostavi dokumente neophodne za ispunjavanje kritrijuma BFC-a, dok je vodeći evaluator Dijana Đaković naglasila da opštinskom timu stoje na raspolaganju za sva pitanja i potencijalne probleme, koji će se pojaviti tokom procesa sertifikacije.

Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje, veoma zahtjevnih, 10 kriterijuma za unaprijeđenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima. Krajnji cilj BFC SEE programa je poboljšanje i usklađivanje uslova za poslovanje u regionu, jačanje imidža Jugoistočne Evrope kao investicione destinacije, podsticanje ekonomske saradnje i privlačenje novih investicija.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje