Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj  samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj 2/17), Načelnik opštine Novi Grad objavljuje Javni poziv za dodjelu opreme i usluga za proizvodnju sira. Javni poziv kao i obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje:

Javni poziv - dodjela opreme i usluga za proizvodnju sira

Prijava - dodjela opreme i usluga za proizvodnju sira

Izjava - dodjela opreme i usluga za proizvodnju sira