Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na sjednici Štaba za vanredne situacije, koja je održana danas u 15.00 časova u prostorijama Opštine Novi Grad, konstatovano je da, s obzirom da je došlo do pada vodostaja 
Une i Sane ispod granične kote, nema više potrebe za redovnim mjerama zaštite od poplava.
Redovne mjere zaštite od poplava na snazi su od noći između 11. i 12. marta kada je vodostaj rijeke Une dostigao visinu od 456 cm, dok je vodostaj Sane iznosio 486 cm. 
Štab za vanredne situacije je od 12. marta do danas zasijedao 7 puta, organizovana su dežurstva, a mobilni timovi Civilne zaštite, Teritorijalne vatrogasne jedinice, te preduzeća „Komus" i „Vodovod i kanalizacija", konstantno su pratili stanje na terenu, te preduzimali određene aktivnosti u cilju zaštite i spasavanja građana i njihove imovine.
Iako je stanje trenutno stabilno, Teritorijalna vatrogasna jedinica i dalje radi na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata, a sa radom nastavlja i pumpna stanica „Grad", sve dok se vodostaj Sane ne spusti na 320 cm. 
Izlijevanja iz korita Une i Sane, kao i njihovih pritoka posljednjih dana, ugrozilo je nekoliko domaćinstava u priobalnim dijelovima, došlo je do prekida nekoliko putnih pravaca, ali i do aktiviranja klizišta. U narednom periodu će se oformiti komisija koja će analizirati štetu nastalu u poplavama, a kako bi se smanjila opasnost od plavljenja grada u narednom periodu, lokalna zajednica će se obratiti nadležnim institucijama radi što hitnije rekonstrukcije pumpne stanice „Grad" na Urijama.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje