Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U Sali Skupštine opštine Novi Grad, 11.01.2018. održano je predavanje na temu ,,Tehnologija proizovodnje tradicionalnih mliječnih proizvoda“. Predavanje u tri bloka predstavlja sastavni dio projekta ,,Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad“, koji se implementira u sklopu Finansijskog mehanizma za integrisani i održivi lokalni razvoj. Projekat je finansiran od strane Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), uz sufinansiranje Opštine Novi Grad kao implementatora projekta.

Predavanje je bilo namjenjeno za 9 seoskih domaćinstava koja su izabrana za učešće u navedenom projektu, s ciljem da se upoznaju sa tehnologijom proizvodnje mliječnih proizvoda na mini linijama za obradu mliječnih proizvoda, koje su dobila tri seoska komercijalna gazdinstva. Predavač je bila gđa Majda Tumpej, specijalista inžinjer za tradicionalno sirarstvo iz Slovenije, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i u radu udruženja sirara u Sloveniji. Tokom predavanju obrađene su teme: ,,Organizacija proizvodnog procesa u siranama“, ,,Skladištenje mlijeka“, ,,Vrste sireva“, ,,Priprema mlijeka“, ,,Proces sirenja“, ,,Presovanje i oblikovanje sira“, ,,Soljenje sira“, ,,Zrenje sira“ i ,,Receptura za proizvodnju feta sira“.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje