Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

U Sali Skupštine opštine Novi Grad, 11.01.2018. održano je predavanje na temu ,,Tehnologija proizovodnje tradicionalnih mliječnih proizvoda“. Predavanje u tri bloka predstavlja sastavni dio projekta ,,Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad“, koji se implementira u sklopu Finansijskog mehanizma za integrisani i održivi lokalni razvoj. Projekat je finansiran od strane Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), uz sufinansiranje Opštine Novi Grad kao implementatora projekta.

Predavanje je bilo namjenjeno za 9 seoskih domaćinstava koja su izabrana za učešće u navedenom projektu, s ciljem da se upoznaju sa tehnologijom proizvodnje mliječnih proizvoda na mini linijama za obradu mliječnih proizvoda, koje su dobila tri seoska komercijalna gazdinstva. Predavač je bila gđa Majda Tumpej, specijalista inžinjer za tradicionalno sirarstvo iz Slovenije, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i u radu udruženja sirara u Sloveniji. Tokom predavanju obrađene su teme: ,,Organizacija proizvodnog procesa u siranama“, ,,Skladištenje mlijeka“, ,,Vrste sireva“, ,,Priprema mlijeka“, ,,Proces sirenja“, ,,Presovanje i oblikovanje sira“, ,,Soljenje sira“, ,,Zrenje sira“ i ,,Receptura za proizvodnju feta sira“.