Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U gradskoj Galeriji u Novom Gradu sinoć je otvorena izložba „Beogradski atlas Jovana Cvijića - vijek i po od rođenja 1865-2015."
O izložbi su govorili profesor Drago Todić i direktor Osnovne škole "Jovan Cvijić" u Brezičanima Olivera Brdar, a prisutnima se obratio i direktor Kulturno-obrazovnog centra Dražen Babić.

Govoreći o životu i djelu Jovana Cvijića, profesor Drago Todić je rekao da je Cvijić napisao oko 10.000 stranica koje su objavljene, dok je dosta toga uništeno ili izgubljeno tokom Prvog svjetskog rata.
"Nadam se da će generacije koje dolaze baštiniti geografsku nauku, donijeti nova saznanja i da će se nadovezati na saznanja Jovana Cvijića", istakao je Todić.

Direktor Osnovne škole Jovan Cvijić u Brezičanima Olivera Brdar istakla je da je postavka u Brezičane stigla kao poklon iz Muzeja grada Beograda, a direktor i autor Tatjana Korićanac odlučila je da postavku pokloni ovoj školi.

Jovan Cvijić (1865-1927), bio je srpski naučnik i geograf, osnivač Srpskog geografskog društva, predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, te je jedan od osam prvih redovnih profesora na Univerzitetu u Beogradu.
Rođen je 11. oktobra 1865. godine u Loznici gdje završava i osnovnu školu. Gimnaziju je počeo u Šapcu, a završio u Beogradu, sa kasnije proslavljenim naučnicima Miloradom Mitrovićem, Mihailom Petrovićem Alasom i Pavlom Popovićem. Godine 1889. upisuje studije fizičke geografije i geologije na Bečkom univerzitetu, kao državni pitomac. Doktorirao je 1893. godine na Univerzitetu u Beču s doktorskom tezom pod nazivom „Das Karstphänomen", koja ga je učinila poznatim u svjetskim naučnim krugovima, dok dvotomna „Geomorfologija" Jovana Cvijića, koja daje geomorfološki prikaz terena na Balkanskom poluostrvu, ni danas nije izgubila na aktuelnosti i predstavlja izvanrednu polaznu osnovu u geografskim istraživanjima.
Cvijić se tokom svoga 38-godišnjeg naučnog i istraživačkog rada bavio geologijom, geomorfologijom, tektonikom, paleogeografijom i neotektonikom, a posebno se zanimao za karst i kraške predjele Istočne Srbije, organizujući mnogobrojne ekspedicije po Balkanskom poluostrvu, Bosni i Hercegovini, Južnim Karpatima i Maloj Aziji, čiji su rezultat bila brojna naučna djela, a posebnu vrijednost imaju i njegova djela o balkanskim psihološkim tipovima, a posebno o dinarskom tipu čovjeka.

Jedan od Cvijićevih učenika i saradnika bio je i etnolog s kraja devetnaestog i početka dvadesetog vijeka Milan Karanović iz Velike Rujiške u Novom Gradu.

Jovan Cvijić umro je 1927. u 62. godini života u Beogradu, a svoje imanje zavještao je Srpskom geografskom društvu.

Izložba će za sve posjetitelje u gradskoj Galeriji biti otvorena od 7. do 17. juna 2018.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje