Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Filijala Prijedor poziva sve poslodavce koji su u periodu od 1992. do 2010. godine obavljali djelatnost na području grada Prijedora i opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni ( u bilo kojoj pravnoj formi:samostalni preduzetnici, privatna preduzeća, d.o.o., akcionarska društva) da se jave u najbližu poslovnicu Fonda PIO Filijale Prijedor kako bi izvršili provjeru da li su za njih i njihove radnike evidentirane M-4 prijave u bazama Fonda. Navedene prijave su neophodne za buduće ostvarivanje prava na penziju za svakog poslodavca i njegovog zaposlenika bez obzira na period zaposlenja.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje