English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska upravaOdjeljenje za prostorno uređenje,stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredineOdsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine

Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine

Šef odsjeka: Danka Graonić

Sprat III, 

kancelarija br: 44
Tel: 052 720 461
Fax: 052 720 461
email  

Odsjek za stambeno-komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu

životne sredine obavlja sledeće poslove:

 • kontroliše zakonitost korištenja stanova u državnoj svojini pri dodjeli , zamjeni i otkupu stanova ;
 • vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija) ;
 • prati način i organizaciju : javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju na području Opštine, taksi prevoza, prevoza zaprežnim vozilimai korištenjeparking prostora ;
 • prati primjenu zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti puteva;
 • obavlјa poslove u vezi razvrstavanja, upravlјanja, izgradnje, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području Opštine;
 • vrši nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica ;
 • izrađuje prijedlog plana lјetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva ;
 • daje prijedloge: za sanaciju odrona , klizišta i mostova, rekonstrukciju puteva i ulica, izgradnju puteva, ulica, mostova, potpornih i obložnih zidova ;
 • vrši i druge poslove iz oblasti izgradnje i održavanja puteva;
 • priprema podatakeza izradu studija,tehničke dokumentacije, tender dokumentacije i investicionih planova iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši izradu programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji ;
 • radi prednacrt odluka koje regulišu individualnu i zajedničku komunalnu potrošnju ;
 • rješava problematikuu oblasti zaštite životne sredine ;
 • predlaže obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava za realizaciju programa zaštite životne sredine u budžetu Opštine;
 • vodi evidenciju imovine Opštine i pripremu dokumentacije o uknjižavanju prava raspolaganja na imovini Opštine;
 • priprema dokaze za uknjiženje prava raspolaganja na imovini Opštine ;
 • provodi Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave;
 • vodi poslove dodjele i davanjau zakup gradskog građevinskog i polјoprivrednog
 • zemlјišta kao i pribavlјanja zemlјišta za potrebe Opštine ;
 • vrši ostale poslove u vezi zaštite životne sredine.