English German Italian Serbian

Odsjek za privredu

 

Odsjek za privredu :

  • obavlјa poslove koji se odnose na uspostavlјanje povolјnog poslovnog okruženja putem strateškog pristupa lokalnom ekonomskom razvoju ;
  • uspostavlјa organizacione kapacitete za pružanje podrške privredi ;
  • radi na dostupnosti informacija relevantnih za poslovanje javnih i privatnih preduzeća ;
  • pruža podršku osnivanju novih preduzeća ;
  • preduzima mjere za privlačenje investicija putem unapređenja administrativnih procedura ;
  • izdaje odobrenja za rad kod zanatsko preduzetničke djelatnosti ;
  • obavlјa i druge poslove vezane za razvoj privrede Opštine po nalogu Načelnika Opštine.