English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska upravaOdjeljenje za privredu i poljoprivreduOdsjek za lokalni ekonomski razvoj

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove:

  • izrađuje prijedlog strategijelokalnog ekonomskog razvoja i prati njegovu realizaciju ;
  • prati realizaciju projekata koji se finansirajuod domaćih i međunarodnih organizacija ;
  • priprema prijedloge projekatau oblasti lokalnog ekonomskog razvojai prati njihovo izvršenje ;
  • vrši izradu i promociju promotivnih materijala, publikacija, vodiča, brošura i ostalih promotivnih materijala privrednika;
  • vrši organizaciju seminara, prezentacija , zajedničkih sastanaka, posjeta i sl. ;
  • obavlјa i druge poslove vezane za lokalni ekonomski razvoj po nalogu Načelnika Opštine.