English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakOpštinska uprava

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju


Šef službe: Snežana Pepić

Prizemlje, 

kancelarija br: 2
Tel: 052 751 227
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju vrši nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su Zakonom o inspekcijama , Zakonom o komunalnoj policiji , Zakonom o zaštiti životne sredine , Zakonom o vodama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinskeinspekcije i komunalne policije.

Inspekcijskim nadzorom vrše se stručni inspekcijskiposlovii nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su Zakonom o inspekcijama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinskih inspekcijskih službi. Poslove inspekcijskog nadzora, kao povjerene poslove, na teritoriji Opštinevrše

inspektori Opštine u zvanjima: inspektor za hranu, tržišni inspektor, polјoprivredni inspektor, veterinarski inspektor, vodni inspektor, saobraćajni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor, zdravstveni inspektor, inspektor rada.

Komunalna policija vrši stručne poslove i nadzor nad primjenom propisa u oblasti koje su  Zakonom o komunalnoj policiji , Zakonom o zaštiti životne sredine , Zakonom o vodama i drugim pozitivnim propisima stavlјene u nadležnost opštinske komunalne policije.

Služba za javne nabavke, investicije i nadzor

Šef službe: Jadranka Vidović

Sprat III, 

kancelarija br: 46
Tel: 052 751 540
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Služba za javne nabavke,investicije i nadzor :

·      спровођење комплетне процедуре јавних набавки роба,услуга и радова у складу са Законом о    јавним набавкама БиХи подзаконских прописаод процјене инвестиције, припреме тендерске документације,

·      расписивања јавне набавке, пријема тендерске документације,

·      избора најповољнијег понуђача од стране комисије за јавну набавку до припреме приједлога уговора,

·      праћења реализације уговора пројектовања и изградње објеката за одјељења која у свом саставу немају неопходне кадрове и вршења инвестиционог и контролног надзора над реализацијом тих инвестиција

·      други послови који јој се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

Služba za zajedničke poslove

Šef službe: Olivera Ćulibrk

 

 
Tel: 052 751 072 
Fax: 052 751 555 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za zajedničke poslove :

 • obavlјa poslove održavanja, upravlјanja, obezbeđenja i zaštite objekata, opreme i druge imovine koju koristi Administrativna služba ;
 • vrši tekuće nabavke opreme, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, nakon provedenog postupka javne nabavke koji se provodi putem Službe za javne nabavke; obezbjeđuje i održava telekomunikaciona i transporna sredstava podrške;
 • koordinira rad sa drugim odjelјenjima u Administrativnoj službi;
 • obavlјa zajedničke poslove koji se odnose na investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Administrativnoj službi i mjesnim kancelarijama;
 • vrši fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata; organizuje protivpožarnu zaštitui zaštituna radu;
 • vodi evidencije ulaska i izlaska radnika Administrativne službe ;
 • vrši kontrolu unošenja i iznošenja materijala, opreme i drugih sredstava;
 • prati i kontroliše održavanje kućnog reda u prostorijama Administrativne službe;
 • vrši održavanje čistoće i higijene u službenim prostorijama;
 • vodi brigu o održavanju i registraciji motornih vozila Administrativne službe, uređivanju i održavanju garaža i parking prostora; radi normative i kontrolu potrošnje goriva i maziva, kao i planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva, maziva itd .;
 • organizuje poslove prevoza lica i stvari za potrebe Administrativne službe;
 • odobrava korištenje službenih vozila radnicima Administrativne službe i ostalim korisnicima;
 • vodi evidencije izdatih putnih naloga u Administrativnoj službi ;
 • vrši izradu programa rada i izvještaja o radu službe, izradu analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada službe; obavlјa i druge poslova po nalogu Načelnika Opštine.

Stručna služba Skupštine Opštine i Načelnika opštine

Šef službe: Biljana Stokić

Sprat I, 

kancelarija br: 18
Tel: 052 751 444
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Stručna služba Skupštine opštine i Načelnika Opštine :

 • obavlјa stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, Načelnika Opštine i radnih tijela Skupštine opštine;
 • pruža stručnu pomoć odbornicima u Skupštini opštine u izvršavanjunjihovih odborničkih dužnosti ;
 • pruža pravnu pomoć građanima ;
 • vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika u Skupštini opštine;
 • priprema materijale za sjednice Skupštine opštine i radnih tijela Skupštine opštine i stara se o njihovoj dostavi odbornicima odnosno drugim licima koja se pozivaju na sjednicu;
 • obavlјa organizacione i tehničkeposlove u vezi sa održavanjem sjednica Skupštine opštine i njenih radnih tijela;
 • obavlјa poslove zastupanja Opštine pred sudovima i drugim organima;
 • vodi drugostepeni postupak koji je po zakonu u nadležnosti Načelnika Opštine ;
 • obavlјa i druge poslove administrativne poslove za potrebe Skupštine opštine i Načelnika Opštine.